Kontakt

Obsługę spraw urzędowych

 

Regulujemy zobowiązania pracowników w:

- Urzędzie Skarbowym

- Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych 

- Państwowej Inspekcji Pracy

 

Obsługę pracownika

 

Gwarantujemy pełną obsługę administracyjną, kadrowo-płacową pracownika, prawne zwierzchnictwo pracownika oraz umowę ubezpieczenia w zakresie odpowiedzialności cywilnej.

 

 

 

Rekrutację i koordynację

 

Współpracujemy z pielęgniarkami i pielęgniarzami posiadającymi praktykę i uprawnienia niezbędne do wykonywania zawodu. Pomagamy im w legalizacji pracy i pobytu w Polsce. W oparciu o Państwa zapotrzebowanie oferujemy rekrutację personelu z dodatkowymi kwalifikacjami. Są to zawsze osoby posiadające pełną zdolność do czynności prawnych i wykazujące nienaganną postawę etyczną. Zapewniamy koordynację zatrudnionych pracowników we współpracy z Kadrą Kierowniczą Klienta

Weryfikację

 

Posiadamy własny, wewnętrzy system weryfikacji pracowników.

Legalizację

 

W przypadku pracowników z Ukrainy i Białorusi - legalizację ciągłego zatrudnienia przez 3 lata z możliwością przedłużenia tego okresu,

monitorowanie ważności dokumentacji związanej z legalnym pobytem i prawem do wykonywania zawodu pielęgniarki w Polsce i dopełnianie formalności z tym związanych.

Rotację pracowników

 

Nieprzekraczalną liczbę rotacji pracowniczej w wysokości 2%, utrzymanie odpowiedniego stanu personelu na czas trwania kontraktu. W przypadku niepełnienia warunków przez pracownika lub przypadków losowych uniemożliwiających wykonywanie pracy, Zleceniodawca ma prawo domagać się zamiany pracownika oraz uzupełnienia stanu osobowego w przeciągu 14 dni roboczych.

W przypadku zawarcia umowy, odpowiadamy za:

Zakład Leczniczy mEDsirs

REGON: 38872469700016

 

 

Telefon: +48 797 638 709

Telefon: +48 797 055 989

Email: michał@esirs.com

Zapewniamy:

Zakwaterowanie

 

Transport

 

Logistyka

 

 

 

Podstawowe szkolenia 

 

Zapewniamy podstawowe szkolenia BHP pracowników oraz badania lekarskie

 

Ubrania robocze

 

Zapewniamy ubrania robocze dla pracowników