Podmiot Leczniczy

Kierownik mEDsirs

Michał Dudek

 

ul. Andrzeja Grubby 6/10

80-180 Gdańsk

REGON Zakładu Leczniczego: 38872469700016

REGON Podmiotu Leczniczego: 388724697

 

Numer wpisu do rejestru podmiotów 

wykonujących działalność leczniczą:

Z-242773-20210813

 

Numer Księgi Rejestrowej:

000000242773

 

Specjalizujemy się wynajmowaniem personelu pielęgniarskiego z Ukrainy i Białorusi. Zagraniczni pracownicy na drodze naszego procesu rekrutacyjnego uzyskują prawo do legalnego pobytu i pracy

w Polsce.

Zakład Leczniczy mEDsirs

Zobacz więcej

Obsługa Pracownika

 

Zapewniamy kompleksową obsługę kadrowo-płacową pracownika oraz regulacje zobowiązań w urzędach.

Zobacz więcej

Legalizacja

 

Legalizujemy pobyt w Polsce i prawo do wykonywania zawodu pracownika.

Zobacz więcej

Rekrutacja

 

Wewnętrzny system rekrutacji oraz weryfikacji kwalifikacji pozwala nam znaleźć idealnego pracownika.

Zakład Leczniczy mEDsirs

REGON: 38872469700016

 

 

Telefon: +48 797 638 709

Telefon: +48 797 055 989

Email: michał@esirs.com